سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر عشقی – دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشکده مهندسی صنایع
نیکبخش جوادیان –
مهدی امیری عارف –

چکیده:

تحلیل مسائل مکان یابی و تصمیم گیری در خصوص مکان تسهیلات از مسائل بسیار مهم در تصمیم گیری دولت ها، سازمان ها و شرکت ها محسوب می شود.بدون شک مکان یابی درست تسهیلات اثرات بسیار زیادی در منافع اقتصادی، ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتریان دارد و به همیندلیل تحلیل مسائل مکان یابی یکی از مسائل مورد علاقه دانشمندان تحقیق درعملیات و علوم مدیریت بوده و پیشرفت های قابل توجهی نیز در اینزمینه حاصل شده است. در این مقاله مساله مکان یابی- تخصیص ظرفیت دار را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به محدود بودن ظرفیت تسهیلات برای ارائه خدمات،بخشی از مشتریان تحت پوشش قرار نمی گیرند که با لحاظ کردن جریمه عدم تامین تقاضا برای هر مشتری، جهت جایابی تسهیل و تخصیص منابع به مشتری تابع هدف را کمینه نماید. از طرف دیگر به منظور نزدیک تر شدن مدل ریاضی ارائه شده به مسائل واقعی، تسهیلات ظرفیت دار در نظر گرفته می شود. با توجه به این که یافتن جواب برای این مساله در ابعاد بزرگ بسیار زمان بر می باشد، از یک الگوریتم ابتکاری جهت حل این مساله استفاده می گردد .