سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد گلابیان – مربی، گروه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور،
مریم قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

چکیده:

این مقاله مساله مکان یابی تسهیلات و تخصیص سرور به هر تسهیل در حالت قضایی ثابت مشتریان و تسهیلات ثابت را مدل سازی می کند. در این مدل مشتریان به نزدیکترین تسهیل تخصیص می یابند. هدف این مساله حداقل کردن کل زمان سفر و زمان انتظار و کل تعداد سرورهای تخصیص داده شده به تسهیلات می باشد. همچنین حداکثر تعداد تسهیلاتی که می توانند استقرار یابند و حداکثر زمان انتظار مشتری در یک تسهیل محدود شده اند. برای اعتبار سنجی مدلی مثالی طراحی و حل شد.