مقاله مساله مدرنیزاسیون در ایران: مقایسه تطبیقی- تاریخی ایران و ترکیه در دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک (۱۹۴۱-۱۹۲۱ م) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: مساله مدرنیزاسیون در ایران: مقایسه تطبیقی- تاریخی ایران و ترکیه در دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک (۱۹۴۱-۱۹۲۱ م)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایند مدرنیزاسیون
مقاله تمایزات ساختاری
مقاله نهادی
مقاله حکومت خودکامه
مقاله گسست
مقاله بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادارمکی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: دلگشایی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضاشاه پهلوی (۱۹۴۴-۱۸۷۸) و مصطفی کمال آتاتورک (۱۹۳۸-۱۸۸۱) تقریبا در یک زمان در ایران و ترکیه به قدرت رسیدند. هر دو رهبر، پروژه مدرنیزاسیون را بر پایه برداشتی کم و بیش یکسان از مدرنیته آغاز کردند و دو کشور نیز به لحاظ اجتماعی- تاریخی شباهتهای فراوانی دارند. با این حال، فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه سرنوشتی متفاوت داشته است. در این پژوهش با کنار گذاشتن دیدگاه نظام جهانی و همچنین تحلیلهای طبقاتی، فرهنگی و جغرافیایی و با تکیه بر تمایزات ساختاری-نهادی بر مبنای استفاده از روشی تطبیقی-تاریخی، در پی یافتن پاسخی درخور به چرائی این تفاوت هستیم. در نهایت، چهار زمینه از این تمایزات که به زعم ما تاثیری تعیین کننده بر تفاوت سرنوشت مدرنیزاسیون در دو کشور داشته اند را برجسته کرده ایم؛ این جهار زمینه عبارتند از: پیشینه شکل گیری نهادهای مدرن در زمان آغاز پروژه مدرنیزاسیون، تکثر قومی، گروهی، ایلی و طایفه ای، نهاد دین و رابطه آن با حکومت و بالاخره اقتصاد و دسترسی به درآمدهای نفتی.