مقاله مساله لانداو در جهان شوارتشیلد ایستا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مساله لانداو در جهان شوارتشیلد ایستا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله لانداو
مقاله متریک شوارتشیلد
مقاله روش وبر
مقاله فضای مماس
مقاله مختصات ریمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
می خواهیم مساله لانداو، شامل معادله تحول ذره باردار در یک فضا زمان مشخص ایستا را بررسی کنیم و اثرات انحراف فضا زمان از متریک مینکوفسکی را بر سطوح انرژی پیدا کنیم. اساس این کار بر روش وبر در بازنویسی معادله تحول در حضور گرانش استوار است و برای دستیابی به آن مساله را به ناحیه ای که شرایط دستیابی به فضای مماس را برآورده می کند محدود می کنیم. همچنین در یک مسیر منطقی مساله را در حالت غیر نسبیتی و برای سرعت های کوچک در نظر می گیریم. ما نشان خواهیم داد که با فرض های بیان شده، همچنان ناحیه معتبری دسترس پذیر خواهد بود. فرض اساسی دیگر ما، کار در فضای مماس بر جهان ایستای شوارتشیلد و استفاده از دستگاه مختصات ریمان است.