سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به بررسی مساله زمان بندی جریان کارگاهی دوماشینه با درنظر گرفتن محدودیت دسترسی می پردازد دریک مساله زمان بندی با درنظر گرفتن محدودیت دسترسی ماشین ها دربازه هایی از دوره برنامه ریزی به علت فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دردسترس نیستند تابع هدف میانگین دیرکرد و زودکرد وزن داده شده برای مساله درنظر گرفته شده و کارها از نوع غیرقابل انقطاع فرض شده اند محدودیت دسترسی دردوحالت مختلف بررسی شدهاست درحالت اول زمان شروع محدودیت دسترسی ثابت و معین ودرحالت دوم بصورت انعطاف پذیر دریک پنجره زمانی مشخص درنظر گرفته شدهاست برای هر حالت الگوریتمی برای تولید جوابهای موجه ارایه و از الگوریتم ژنتیک برای بهبود جوابها استفاده شده است با توجه به عدم وجود مساله نمونه برای ارزیابی مقایسه ای مشاهدات برروی نمونه های تصادفی صورت گرفته است.