سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید خلیلی – بخش مهندسی صنایع – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب – دانشگاه آز
بهمن نادری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میربهادرقلی آریانژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف اصلی از این مقاله، معرفی الگوریتم فراابتکاری سیستم ایمنی جهت حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن زمان حمل و نقل کارها بین مراحل مختلف تولیدی به‌منظور کمینه‌سازی متوسط زمان تکمیل کارها (MCT) می‌باشد.سیستم‌های جریان کارگاهی منعطف (FFS) جایگاه بسیار مهم و گسترده‌ای در واحدهای صنعتی دارند و ارائه الگوریتم‌های کارآمد برای زمانبندی این سیستم‌ها همواره مورد توجه بالای مدیران واحدهای تولیدی بوده است. همچنین در این مساله در دسترس بودن تجهیزات حمل و نقل در نظرگرفته می‌شود. لذا با در نظر گرفتن این موضوع در مساله زمانبندی سیستم‌های جریان کارگاهی منعطف موجب می‌گردد که زمانبندی این گونه مسائل، به آنچه که در واحدهای تولیدی رخ می‌دهد، نزدیکتر و ملموس‌تر باشد. از آنجائیکه این مساله از نوع مسائل NP-Hard می‌باشد، دو الگوریتم فراابتکاری کارامد سیستم ایمنی(IA) ُبرای حل آن پیشنهاد و ارائه می‌شود. در نهایت با ارائه مثال‌های عددی، کارایی این الگوریتم را مورد بررسی می دهیم