مقاله مساله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتاب های آن در نهاد وزارت در دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مساله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتاب های آن در نهاد وزارت در دوره قاجار
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله جانشینی
مقاله وزارت
مقاله بی اعتمادی سیاسی
مقاله کلانتر
مقاله قائم مقام
مقاله امیرکبیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نژاد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ورفی نژاد ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران، بازتاب ها و پیامدهای فراوانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است. این مقاله می کوشد تا با رویکردی نو یکی از پیامدهای مساله جانشینی یعنی حذف و قتل وزیران قاجاری را در بستر فرهنگ سیاسی ایران و در پیوند با مساله جانشینی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که چرا مساله جانشینی در دوره قاجار سبب حذف وزیرانی شد که در فرآیند جانشینی دخالت داشتند. فرضیه این پژوهش بدین قرار است: مساله جانشینی و دخالت وزیران مطرح قاجاری با توجه به فرهنگ سیاسی ایران که مبتنی بر بی اعتمادی سیاسی بود، سبب سوء ظن و بدگمانی شاهان قاجار به وزیران خویش و هراس آنان نسبت به از دست رفتن جایگاه خود می شد و همین امر سبب بروز پدیده وزیرکشی به عنوان مخرج مشترک مساله جانشینی و بی اعتمادی سیاسی می شد.