سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما پدرام – کارشناس منابع آب شرکت مهندسی آبان رودتدبیر
حسن اکبریان – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای اذربایجان غربی
محسن محمودی وانعلیا – مدیرعامل شرکت مهندسی آبان رودتدبیر

چکیده:

افزایش تولید محصولات کشاورزی به ازای مقدار ثابت زمین و آب در شبکه آبیاری و زهکشی تنها به تکنیک های نوین زراعی و مکانیزه وابسته نیست بلکه به چگونگی بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی نیز بستگی دارد شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد با وسعت بیش از ۱۸۰۰۰ هکتار از سال ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده و در حال حاضر تنها حدود ۱۳۰۰۰ هکتار از این اراضی تحت آبیاری قرار دارد نظر به مصرف بی رویه آب و مسائل و مشکلات زه دار شدن اراضی آن و همچنین مشکلات مختلف بهره برداری و نگهداری مطالعات در زمینه های مختلف در خصوص شبکه آبیاری و زهکشی لازم می باشد طریق توزیع آب آبیاری این شبکه در گذشته تحت مدیریت دولتی بوده و از سال ۱۳۷۰به شرکت بهره برداری وحدت واگذار شده است در مقطع سالهای ۷۹-۷۴ با بروز خشکسالی د رمنطقه و تشکیل کمیته بحران آب تشکلهای آب برای تحت نظارت شرکت بهره برداری وحدت ایجاد و مسئولیت تحویل آب از شرکت و توزیع آن طبق برنامه تنظیمی بین کشاورزان را برعهده گرفته است.