سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا شکری زاده – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مسعود احمدخانی – دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

درچنددهه گذشته فن آوری تاثیر بسیارزیادی برفرایندها و شیوه های مدیریت منابع انسانی داشته است به عنوان مثال فن آوری به ویژه شبکه های وب جهانی WWW به اصلاح بسیاری از فرایندهای منابع انسانی ازجمله برنامه ریزی منابع انسانی استخدام انتخاب مدیریت عملکرد جریان کارو جبران خسارت کمک کرده است این سیستم های جدید حرفه ای های منابع انسانی را قادر ساخته که به همه سهامداران خود کاربران کارکنان مدیران خدمات بهتری ارایه کنند و همچنین بارومسئولیت اجرایی دراین زمینه را کاهشدهند علیرغم استفاده گسترده ازاین سیستم ها یک کمبود تعجب انگیز درنظریه و پژوهشهای دراین موضوع و حیطه وجود دارد هدف ازاین مقاله نخست پیشرفت و تحقیق برروی سیستم های مدییریت منابع انسانی HRMS و مدیریت الکترونیک منابع انسانی eHRM و دوم ارایه راه کارهای جدیدی برای تحقیق برروی این موضوع و سوم افزایش اثربخشی این سیستم ها درسازمان است.