سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید ماسوری – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

دراین مقاله به مسائل مربوط به بهره برداری از ترانسفورماتور های قدرت اشاره شده استکه بایستی مدنظر بهره برداران قرار گیرد تا بتوان از این تجهیز به نحو مطلوبی استفاده و بهره برداری نمود عناوینی که به آن اشاره خواهد شد عبارتنداز: نگهداری از ترانسفورماتورها و دقت و توجه به مقادیر نشان داده شده توسط تجهیزات جانبی در طول مدت بهره برداری – جلوگیری از صدمه دیدن ترانسفورماتور با استفاده از روش تحلیل گازهایمحلول در روغن گازکروماتوگرافی