مقاله مسائل شهر و شهروندان: مطالعه شهروندان بالای پانزده سال ساکن شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مسائل شهر و شهروندان: مطالعه شهروندان بالای پانزده سال ساکن شهر شیراز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسائل اجتماعی
مقاله شهر
مقاله شیراز
مقاله تحلیل عامل اکتشافی
مقاله مردم عادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسان مساله اجتماعی را وضعیتی مغایر با ارزش ها، مانع تحقق اهداف و دربردارنده خطراتی برای انسان ها می دانند که منشا اجتماعی دارد و قابل پیش گیری، تغییر و اصلاح است. با تکیه بر این تعریف، هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مسائل اجتماعی شهر و شهروندان شیراز از دید ساکنان آن است. روش مطالعه پیمایشی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از شهروندان بالای پانزده سال ساکن این شهر بوده است. روش نمونه گیری طبقه ای با رعایت نسبت سنی، جنسی و جمعیتی مناطق نه گانه شیراز بوده است. تحلیل عامل اکتشافی داده ها نشان داد مسائل شهری قابلیت تقلیل به شش عامل آسیب های اجتماعی، ناهنجاری های سازمانی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و مهاجرپذیری را دارند که توانستند ۵۴٫۷۴ درصد از کل واریانس مسائل اجتماعی را تبیین کنند. شهروندان نیز سه مساله مهم خود را به ترتیب، بیکاری، تورم و نداشتن امنیت اجتماعی دانستند.