سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه پورمعزی –

چکیده:

دراین مقاله دو نوع خوشرفتاری هادمارد برای مسائل بهینه سازی بردار مقداری را معرفی میکنیم با استفاده از خواص توابع اسکالر قضیه های اسکالر همگرایی را برای دنباله ای ازتوابع بردار – مقداری ثابت می کنیم سپس با بیان شرایط لازم و کافی برای جوابهای موثر شرایط کافی خوش رفتاری هادمارد را برای مسائل بهینه سازی برداری با استفاده ازقضیه های اسکالر نتیجه می گیریم