سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادری حیدری – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

توسعه کشاورزی و تولید پایدار درمناطق خشک و نیمه خشک به افزایش کارایی و بهبود بهره وری استفاده از منابع آب بستگی دارد کارایی مصرف آب مزرعه شاخصی برای بیان کمی میزان تولید محصول به ازای واحد آب مصرفی در مزرعه می باشد این شاخص با افزایش عملکرد کاهش آب مصرفی و یا تاثیر هر دو عامل به صورت توامان افزایش می یابد مسائل و محدودیتهای کارایی مصرف آب در مقیاس مزرعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند مزرعه محیط و شرایطی است که تمامی فعالیت های کشاورزی شامل تهیه زمین کاشت داشت و برداشتدراین مقیاس اتفاق افتاده و همچنین تمامی فعالیت های تامین و توزیع آب تا محل مصرف و آبیاری برای این محیط انجام می شود بنابراین مسائل این مقیاس بطور مستقیم و قابل ملاحظه ای برروی میزان مصرف آب و عملکرد محصول که هدف نهایی بهره بردار است تاثیر گذار است همچنین این مسائل و مشکلات با توجه به ارتباط مقیاسها با یکدیگر سبب بروز مشکلات بزرگ مقیاس دیگری نظیر کمبود منابع آ ب حوضه آبریز و آلودگی های زیست محیطی و مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی مختلفی نیز می گردند.