مقاله مسائل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مسائل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندرزنامه
مقاله تنسر
مقاله شاه آرمانی
مقاله ارته
مقاله قدرت
مقاله داد
مقاله دوراندیشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازغندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکوانی سیدحمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندرزنامه ها از مهم ترین و قدیمی ترین منابع اندیشه سیاسی هستند که به صورت بخشی از هویت ایرانی- اسلامی پس از گذشت قرنها به دست ما رسیده اند. هدف اصلی اندرزنامه ها در طول تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ارائه چگونگی رفتار مناسب در به دست آوردن قدرت و چگونگی نگاه داشتن آن است. نامه تنسر به گشنسب در کنار اندرزنامه های دیگر یکی از ماندگارترین منابع برای شناخت اندیشه سیاسی ایران باستان جهت آگاهی از تاسیسات حکومتی عهد ساسانی است. به رغم جایگاه مهم این متن کلاسیک برای بازیابی بنیادهای اندیشه سیاسی، تاکنون پژوهشی از منظر اندیشه سیاسی مکنون در آن صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش می کنیم با توجه به رنگ بارز سیاسی نامه تنسر و تمرکز آن بر مهم ترین موضوعات علم سیاست یعنی، قدرت سیاسی و نظریه پردازی در مورد چگونگی حفظ آن، خطوط اصلی این متن بازنمایی شود.