سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا خوبانی – دانشجوی رشته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مسئولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید . مس ئولیت بین المللی هنگامی رخ میدهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض میکند . به عبارت دیگر هر عمل غیر قانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین المللی آن دولت است . مسئولیت دولت یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوق بین الملل به شمار می آید. علت عمده این پیچیدگی بر میگردد به مشکلاتی که در بحث استناد به مسئولیت دولت درعمل وجود دارد. موضوع زمانی حادتر میشود که بخواهیم مبحث مسئولیتدولت را در حوزه مسائل زیست محیطی مورد بررسی و مداغه قرار دهیم. گستردگی بیش از پیش موضوعات زیست محیطی سبب گردیده تا پرداختن به همه اشکال آن بسیارسخت باشد. این پژوهش در صدد بررسی مسئولیت دولت در خصوص خسارت های زیست محیطی است.