سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه ایران نژاد پاریزی – دانشجوی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
مهدیس طایفه هاشمی – دانشجوی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست بالاخص اکوسیستم های جنگلی، شناسایی عوامل تخریب آن به منظور وضع قوانین کارآمد و اتخاذ مکانیسم های مناسب در برخورد با تخریب کنندگان حائز اهمیت می باشد. یکی از ساز و کارهای موثر در این زمینه بهره گیری از ضمانت اجراهای حقوقی به عنوان راهکاری بازدارنده است، در این زمینه مسئولیت مدنی و کیفری به عنوان مهم ترین ابزارهای حقوقی محسوب می گردند که همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اند. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی های منحصر به فرد منطقه زاگرس مرکزی و اهمیت حفاظت از آن به مباحث حقوقی مسئولیت تخریب کنندگان جنگل ها و ارائه ی راهکارهایی جهت حفاظت موثرتر از این مناطق پرداخته شده است