سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

داود رشتچیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف تهران
محمد صابر –
احسان وفا –

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تا یکی از موضوعاتجدید در حوزه مدیریتی یعنی موضوع مسئولیت اجتماعی شرتک ها مورد بررسی قرارگیرد موضوعی که در آن به شرکت هابه عنوان شهروندانی نگاه می شود که علاوه بر تعهداتمالی نسبت به گروه ذینفعان وظایف و تعهداتی نیز در قبال مسائل اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی جامعه پیرامون خود دارند دراین مقاله سعی شده است تا اهمیت این موضوع در فعالیت شرکت ها و به ویژه در حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست و منافع حال از آن تبیین شود همچنین برای ارائه گزارشی از اهمیت این امر مهم در ایران اقدامات برخی از شرکتهای معتبر داخلی که در سایت های رسمی خود ارائه کرده اند بر شمرده شده و با اقدامات برخی از شرکت های بزرگ بین المللی دراین حوزه مقایسه شده است.