سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید صفری – استادیاروعضو هیئت علمیدانشگاه شاهدتهران
عیسی سیلاوی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
حسین سبزیان پاپی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

به دلیل رشد و توسعه سازمان ها وافزایش نقش آنها دراجتماع پیامدهای اجتماعی و فعالیت های سازمان و تاثیرات آنها برذینفعان مختلف اهمیت روزافزون یافته است به گونه ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان ها برعملکرد کلی آنها تاثیرات قابل توجهی دارد دراین میان سازمان ها برای تحقق اهداف و ماموریت های خود علاوه بررعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای ازرهنمودهی اخلاقی و ارزشی دارند که آنها دراین امر یاری کرده با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه حرکت به سمت وضعیت مطلوب را تسهیل نماید اخلاق و مسئولیت اجتماعی شر کت موضوعی می باشد که درپی تضمین دادن به شرکت ها درجهت حفظ ثبات و پایداری منابع خود درجامعه می باشددراین مقاله سعی شده است که مفاهیم اخلاق اخلاق کارمسئولیت اجتماعی و موضوعات مرتبط با آنها بررسی شود.