سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی ستاک – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا علی اصغری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

شرایط جدید بازار وتغییر درتکنولوژی باعث شده کهشرکت های تولیدی به سمت ایجاد شبکه ای از ارتباطات تنگاتنگ و سازمان دهی شده با یکدیگر به زنجیره تامین شهرت یافته است حرکت نمایند یکی از حلقه های مهم درزنجیره تامین شبکه توزیع می باشد طراحی و تحلیل شبکه توزیع یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت های توزیع کننده است درسالها یاخیر دومساله اصلی درطراحی شبکه های توزیع یعنی مکان یابی مراکز توزیع و مسیریابی وسایل حمل و نقل دراین شبکه بطور توام درنظر گرفته شده و مدل کلی مساله ی مکان یابی مسیریابی را شکل داده اند دراین تحقیق علاوه برمکان یابی ومسیریابی برای بهبود بیشتر عملکرد زنجیره تامین هزینه های موجودی نیز درنظر گرفته شده است به علاوه برخلاف همه تحقیقات قبلی که درآنها الزام پاسخگویی به همه مشتریان بوده است درمساله تعریف شده دریان مقاله شرکت مجاز است با درنظر گرفتن اهداف خود به برخی از مشتریان پاسخ ندهد از انجا که این مساله از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و جز مسائل NP-HARD می باشد برای حل مسائل دنیای واقعی که معمولا درابعادی بزرگ هستند یک الگوریتم ابتکاری و یک الگوریتم فراابتکاری برای بهبود حاصل از الگوریتم ابتکاری براساس الگوریتم شبیه سازی تبرید ارایه شده است و نتایج محاسباتی حاصل از اجرای آن نیز بررسی و ارزیابی گردیده است.