سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه کشاورزکوهجردی –
عبدالله آل هوز –

چکیده:

در این مقاله به مطالعه مدل مسئله توسعه یافته مکانیابی تک وسیله ای آرمانی می پردازیم و برای آن ثابت می-کنیم که جواب بهینه در پوسته محدب نقاط تقاضا است. همچنین یک روش تکراری شبه وایزفیلد برای حل مسئله ارائه می- دهیم و ثابت میکنیم که به نقطه بهینه همگرا است. در ادامه، مسئله را در حالتی که پارامتر های آن فازی باشند بررسی می- کنیم زیرا در این صورت مسئله به ساختارهای واقعی نزدیکتر است و کاربرد های بسیار بیشتری برای آن نسبت به حالت قطعی، متصور است. در پایان با ارائه مثالی به مقایسه نتایج حاصل از آن در حالتهای قطعی و فازی میپردازیم