سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده بنویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جعفر باقری نژاد – عضو هیئت علمیدانشگاه الزهرا

چکیده:

مسئله مکان یابی حداکثر پوشش MCLP تعدادمحدودی وسیله را به روشی مکان یابی می کند که حداکثر جمعیت را پوشش دهد مکانیابی حداکثر دسترسی MALP مدل احتمالی MCLP است که تعداد محدودی وسیله را به طریقی استقرار میدهد که با قابلیت اطمینان جمعیتی را که یک وسیله دردسترس داخل فاصله یا زمان استاندارد دارند حداکثر کند پوشش جزئی یا تدریجی یک سطح پوشش میانی است که به تابع پوشش این امکان را میدهد که به جای یک فاصله بحرانی بین دو فاصله بحرانی از پوشش کامل تا بدون پوشش تغییر کند دراین مقاله مفهوم پوشش جزئی درمدل مکان یابی تخصیص حداکثر دسترسی با صف بندی اعمال می شود و سپس مدل توسعه داده شده از طریق مثالهای عددی با فواصل قطعی و احتمالی ازمایش و تایید شده با استفاده از Global solver درنرم افزار lingo و یک الگوریتم شبیه سازی تبرید SA حل می شود