سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد علی آقایی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا حصارزاده – دانشجوی دکتری حسابداری
آمنه بذرافشان – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

عدم توجه به مفهوم و نقش یادگیری پاسخ سوال وحل مساله سبب عدم تفکیک مقوله آموزش و مقوله پژوهش شده و درنتیجه کارکرد هردوی آنها و بخصوص مفهوم پژوهش تباه میگردد دروازه شهرپژوهش طراحی مساله است بدون شناخت مفهوم مساله و شیوه طراحی آن پیشنیازانجام پژوهش حاصل نمی شود و اصولا جستجوهای محقق درحوزه پژوهش قرارنمیگیرد پژوهش علمی درواقع فرایند حل مساله محسوب میشود درمقابل تعلیم و اموزش فرایند پاسخگویی به سوال میباشد به بیان دیگر پاسخ سوال ازطریق فرایند اموزش و نه پژوهش حاصل میشود مطالعه ای را که فاقد طراحی مساله باشد حتی اگربهترین پاسخ را برای سوالات فراهم آورد نمی توان پژوهش نامید بلکه می توان از آن بهعنوان مطالعه تفصیلی یا آموزش خودمحور نام برد چرا که محقق برای یافتن پاسخ سوال خود با مطالعه ای تفصیلی به آموزش خود پرداخته است هدف این نوشتار تبیین مفهوم سوال و مساله و رابطه آن دو با مقوله های آموزش و پژوهش است.