سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طاهره سیار – دانشگاه صنعتی شاهرود
جعفر فتحعلی –

چکیده:

دراین مقاله مساله زمان بندی و مکانیابی توام مدل تک ماشینی را بطوریکه کارها درفضای سه بعدی R3 و ماشین روی صفحه R2قراربگیرد مورد بررسی قرارمیدهیم این مدل ترکیب مکانیابی ماشین روی صفحه و زمان بندی اجرای کارها توسط ماشین می باشد دراین مقاله خصوصیات مدل مجموع زمان های اتمام کارهای مساله بیان شده و درنهایت الگوریتمی برای حل آن پیشنهاد می شود.