سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه فرشیدزاد –

چکیده:

دراین مقاله مساله تعادل را بیان نموده و مسئله مینی ماکس را به عنوان مثالی از مسئله تعادل ارایه میدهیم درادامه نابرابری مینی ماکس کی فان را مورد بررسی قرار داده و با استفاده ازقضیه انطباق یک نابرابری مینی ماکس را برای نگاشتی با دامنه غیرفشرده ثابت میکنیم سپس نابرابری مینی ماکس را برای نگاشت با دامنه غیرفشرده مورد بررسی قرار داده ودراخر نتایج مستقیم از این نابرابری و قضایای مینی ماکس را بدست می آوریم