سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عیدی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
هیوا فاروقی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
فرید عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

یک پروژه باید بادرنظرگرفتن زمان هزینه و کیفیت آن مدیریت شود این سه عامل مهمترین اهداف هرپروژه ای هستند پژوهشهای قبلی عمدتا برموازنه زمان هزینه تمرکز داشته اند اما اخیرا عامل کیفیت به عنوان یکی ازمعیارهای اساسی موفقیت پروژه موردتوجه قرارگرفته است که با تسریع درزمان انجام پروژه میتواند تحت تاثیر قرارگیرد درمسائل موازنه زمان هزینه کیفیت هرفعالیت چندین حالت اجرای مختلف دارد که بهترین حالت انجام فعالیت ها به منظور مینیمم کردن زمان و هزینه پروژه و ماکزیمم کردن کیفیت آن تعیین می گردد. دراین مقاله روابط همبستگی بین فعالیت های مساله موازنه زمان ـ هزینه ـ کیفیت ازنوع روابط پیش نیازی تعمیم یافته است برخلاف پژوهشهای قبلی که درآنها تنها یک رابطه وابستگی مجاز دانسته شده و آن اینکه شروع هرفعالیت وقتی ممکن است که کلیه فعالیت های پیش نیازی آن پایان یافته باشند.