سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن صالحی فتح آبادی – دانشگاه تهران
علی ابراهیم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی سلطانی فر –

چکیده:

در این مقاله، به بررسی مسأله‌ی ماکزیمم جریان در شبکه‌های پویا در حالتی که بردار ظرفیت شبکه متغیری تصادفی است، می‌پردازیم. تصادفی بودن با یک رویکرد چند سناریویی توصیف می‌شود که هر سناریو یک حالت ممکن از بردار ظرفیت شبکه را نشان می‌دهد. مسأله‌ی اصلی شامل مجموعه‌ای از مدل‌های شبکه جریان، یکی برای هر سناریو، همراه با مجموعه‌ای از قیود غیر قابل پیش‌بینی است. هدف در اینگونه مسائل، ملحوظ داشتن اثر عنصر زمان و متغیرهای تصادفی بر روی جواب مسأله‌ی تحت بررسی است.