سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش
الهام فرزام فر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش

چکیده:

سنتز وتولید پروتئینهای نوترکیب و واکسنها در گیاهان یک پتانسیل عظیم در جهت کاهش هزینه و مدیریت تولید واکسن به شمار می رود .پروتئینهای واکسنی مشتق شده از گیاهان در مقابل بیماریهای انسانی و حیوانی را محافظت نموده و سلامتی آنها در آزمایشات کلینیکی نیز به اثبات رسیده است واکسنهای خوراکی در مقابل حرارت مقاوم بوده و هزینه تولید آنها ارزان و محدودیتهای واکسنهای سنتی را ندارند .این واکسنها هم برایکشورهای در حال توسعه و هم برای کشور های توسعه یافته مفید هستند . مانع اصلی واکسیناسیون شفاهی هضم پروتئین آنتی ژنیک (پادتنی ) در معده است . واکسنهای که مشتق شده وتحویل داده میشود به وسیله سلولهای گیاه ، از میان برداشتن این مشکل را از میان اثر حفاظتی دیواره یاخته گیاه ی نشان می دهند ، در حالی که تحریک ایمنی مخاطی بهترین ن ت یجه را در هنگام استفاده مستقیم واکسن را دارد . واکسنهای مشتق شده از گیاه ، توانایی تحریک هر دو پاسخ ایمینی سیستمیک ومخاطی را دارند