سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد منتشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن-اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن ومتا
زینب میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارافرینی فرهنگی، دانشگاه هنر اصف
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فراوری مواد معدنی، مرکز پژوهشی زغالسنگ، دانشکده مهندسی معد

چکیده:

در معادن بزرگ زغالسنگ در کنار استخراج حجم وتناژ بالای زغال سنگ باید ایمنی در مقابل انفجار گاز متان نیز رعایت شود . واضح است با افزایش استخراج زغال سنگ، خطر انفجار نیز افزایش می یابد . این در حالی است که در صورت زهکشی و بازیابی به موقع گاز متان و استخراج آن نه تنها ایمنی کافی در معادن زغال سنگ تامین میگردد بلکه در گرو این پیشگیری، سود اقتصادی نیز افزایش می یابد زیرا هزینههای زهکشی گاز متان در مقابل امتیازاتی همچون تولید برق از گاز زهکشی شده، اعتبار کربن، فرصت در جهت استخراج بیشتر و همچنین امتیازات زیست محیطی جبران میگردد. در مقاله پیشرو مزیتهای اقتصادی حاصل از بکارگیری فناوریهای نوین زهکشی متان در معادن زغال- سنگ مرور شده است.