سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت- دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – استادیار گروه قدرت – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله یک مزرعه بادی با ژنراتورهای القایی دوتغذیه ای (DFIG) در یک ساختار جدید بررسی و شبیه سازی شده است. در این ساختار یک لینک DC مشترک برای DFIG ها در نظر گرفته شده و این لینک DC از طریق یک مبدل به شبکه وصل و تثبیت می شود. بنابراین در تعداد مبدل ها نسبت به توربین های بادی DFIG متعارف صرفه جویی شده است . همچنین روشی جدید برای کنترل سرعت و توان DFIG به منظور دریافت ماکزیموم توان از باد، استفاده شده است. شبیه سازی ها توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC انجام شده و نتایج آن، صحت عملکرد ساختار جدید را نشان می دهد.