سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس بادآور نهندی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،گروه حسابداری،تبر
ناصح حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
ساناز دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

دردنیای تجارت کنونی شرکت ها ی تجاری بزرگ جهت ارتباط با دیگربازارهای مالی جهان و تسهیل درجهانی شدن اقتصاد و تجارت بین المللی لازم است تا گزارشات مالی خود را منطبق با آنها تهیه و بصورت حسابرسی شده ارایه کنندایده همسان سازی استانداردها اولین باردرکشور آمریکا مطرح شد تا به وسیله آن بتوان تفاوت میان استانداردها را کاهش داد قابلیت مقایسه گزارشات مالی تمامی شرکت ها را بالا برد و هزینه تهیه دوباره گزارشات مالی برای دیگر کشورها را پایین بیاورند درسرراه همسان سازی مانند هر ایده دیگری افراد و گروههایی با نظرات موافق و مخالف وجود دارد دراین مقاله سعی برآن شده است تا اولا یک تعریف از همسان سازی ارایه شود و سپس دلایل نیاز به همسان سازی مزایا و موانع همسان سازی تشریح و مورد بحث واقع گردد.