سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم فرهادی دالکی – شرکت گاز استان فارس
محمدحسین مهرآراد – شرکت گاز استان تهران
امیر صفویان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

موارد متعددی مثل میزاننوسانات فشار ایستگاه هزینه های نصب ناخالصی های همراه گاز در انتخاب بهینه محل نصب کنتور توربینی در ایستگاه های تقلیل فشارگاز تاثیر گذار میب اشد دراین مقاله با توجه به شرایط ایستگاه هایتقلیل فشار در ایران مقایسه ای از جهت مزایا و معایب در دو محل نصب کنتورهای توربینی در بالا دست قبل از رگلاتورها و پایین دست بعد از رگلاتورها انجام گرفته است مقایسه انجام گرفته شامل مقایسه اقتصادی کارایی و دقت عملکرد کنتورهای توربینی دامنه پذیری کنتورهای توربینی اثر نوسانات فشار در کنتورهای توربینی ناخالصی های همراه گاز و شرایط ایستگاه های تقلیل فشار می باشد هریک از موارد مذکور نصب کنتور را در یکی از دو محل پیشنهادمی نماید. از لحاظ اقتصادی دامنه پذیری کنتورهای توربینی دقت عملکرد کنتور در دبی های پایین تر نصب کنتور در شرایط بالا دست پیشنهاد می گردد. اما از طرفی ناخالصی های همراه گاز میزان مصرف پایین یک ایستگاه که در دامنه عملکرد کنتور توربینی قرار نگیرد وجود نوسانات شدید در فشار و سرعت جریان وشرایط عملیاتی ناپایدار نصب کنتور در پایین دست را پیشنهاد میدهد