سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیروکاغذ
حسین رسالتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی آریایی منفرد – دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ

چکیده:

صنایع کاغذسازی می تواند با استفاده از فناوری نانو از مزایا و منفعت های فراوانی بهره مند گردد این فناوری که امروزه در حوضه های مختلف علوم به فناوری فراگیر بدل شده است می تواند در کاربردهای مربوط به پرکننده های کاغذسازی به کارگرفته شود دربسیاری از کاربردهای مثالهای فنی که درحال حاضر دردسترس هستند شامل افزودن نانوپرکننده های تجاری موجود دربخش پایانه تر تشکیل کامپوزیت های نانوپرکننده / لیف یا نانوپرکننده / فیبریل و توسعه کلاسه هایی از نانوپرکننده ها همچون نانوپرکننده های با نسبت ابعادی بالا میب اشد پرکننده ها و رنگدانه های برای بهبود ویژگیهای نوری کاغذ مورد نیاز هستند میزان پرکننده ها در انواع مختلف کاغذها با عملیات های کنونی کاغذسازی قابلیت دستیابی به سطوح بالا را دارد همچنین این بخش شامل ترکیب میکروپرکننده های با ساختار نانو به وسیله روشهای کنترل شده مخصوص به منظور دستیابی به نانوپرکننده های کامپوزیتی نیز می باشد شایانذکر است که چالشهایی همچون هزینه بالا سخت بودن کنترل ساختار و عملکرد نانوپرکننده ها قابلیت پراکنده شدن و ماندگاری بسیار کم تاثیرات منفی احتمالی برمقاومت های کاغذ برهمکنش های مضر بالقوه بین نانوپرکننده ها با برخی از افزودنی های پایانه تر کاغذسازی و محدودیت های صنعتی شدن دررابطه با استفاده از نانوپرکننده ها در صنایع کاغذسازی وجوددارد.