سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده:

امروزه اینترنت توانسته است بستری را درجهت صرفه جوئیهای عظیم در هزینه های زنجیره تامین و نیز افزایشکارآییعمدتاً در راستای اهداف شرکتهایی است که (E-LOGISTICS) خدمات مشتریان فراهم آورد. لجستیک الکترونیکخواهان استفاده از تجارت الکترونیک در بهبود زنجیره تامین خود هستند. این مقاله بر آن است تا لجستیک الکترونیک را واردبه تجارت می (ONLINE) حیطه مدیریت زنجیره تامین برای شرکتهایی کند که به صورت سنتی و یا ازطریق اینترنتپردازند. گذشته از این، نباید فراموش کرد که لجستیک الکترونیک محدود به حمل و نقل نیست بلکه به طور وسیعی واردحیطه مدیریت استراتژیک، شده است