سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه قدرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امیر زاهدی یگانه – دکتری برنام هریری شهری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در جهان امروزه با توجه به رشد پر شتاب تکنولوژی و تحولاتی که در شهرها به وجود میآید، شهرها جایگاه خاصی دارند، به طوری که مدیران جامعه بدون در نظر گرفتن نیازهای شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنان در این جهان پر شتاب قادر به انتخاب و تصمیم گیریی و برنامهریزی برای رشد و توسعه شهرها نخواهند بود، شهرهایی که به واسطه افزایش جمعیت و آلودگیهای زیست محیطی که دارند به مکانی تحمل برانگیز برای شهروندان تبدیل شدهاند، مکانی که شهروندان در آن هر روزه برای بر طرف کردن نیاز های خود و خدماتگیری از ادارات و ساز مانها و مراکز خدماتی در تلاش هستند، اما امروزه با توسعه تکنولوژی و ایجاد شهرها خدمات رسانی شهر به صورت الکترونیکی به شهروندان بدون نیاز و مراجعه آنها به بخشهای مختلف برای رفع نیازهای خود این مشکل را بر طرف کرده است. هدف این مقاله بررسی مزایای شهر الکترونیک برای شهروندان میباشد و روش این پژوهش روشی توصیفی بوده که جمعآوری اطلاعات آن از طریق منابع اسنادی و کتابخانهای صورت گرفته است، از یافته های این پژوهش میتوان با توجه به آلودگیهای زیست محیطی شهری، مشکلات ترافیکی، تلف شدن وقت شهروندان برای انجام امور اداری و هزینههای زیاد ارائه خدمات بر ضرورت دستیابی شهر الکترونیکی برای ارتباطات تجاری، ایجاد رسانههای دیجیتالی، عرضه بهتر خدمات، پایداری مدیریت شهری و تعامل بیشتر مدیران شهری و شهروندان اشاره کرد