سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم پارسا – کارشناس عمران- موسسه عمران ساحل

چکیده:

با توجه به گسترش ساخت اسکلههای تجاری و نفتی به صورت شمع و عرشه JETTY)در بنادر جنوبی کشور از جمله بندر ماهشهر و بندرامام خمینی(ره)، استفاده از شمع به عنوان اصلیترین رکن ساخت این گونه اسکلهها که نقش مهمی در استحکام و عمر مفید سازه ایفا میکند روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. شمع لولهای بتنی پیشتنیده سانتریفوژ طی یک دهه گذشته به طور گستردهای در ساخت اسکله در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به مزایای این نوع شمع از جمله مقاومت فشاری بالا (تا حدود،(۸۰۰ kg/cm2 استفاده از کابلهای پیش تنیدگی در ساخت آن، طولهای زیاد (تا ۴۶ متر)، مقاومت پیچشی مناسب تحت کوبش، نسبت آب به سیمان پایین بتن به دلیل تولید تحت فرآیند دوران و در نتیجه مقاومت بالای بتن، هزینه پایین تهیه و نگهداری و … جایگزین مناسبی برای شمعهای فلزی و دیگر انواع شمعها بوده و استفاده از آن رو به گسترش است. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که با توجه به جنس شمع که بتن مسلح پیشتنیده میباشد، محل استفاده از آن یعنی سواحل جنوبی کشور و روش اجرای آن که به صورت کوبش با چکشهای دیزلی میباشد، بحث حمله یون کلرید و تخریب بتن و خوردگی میلگردها و نیز ایجاد ترکهای احتمالی مطرح میشود و باید در جهت حفاظت از آن در مقابل عوامل ذکر شده تمهیداتی در نظر گرفته شود. مؤسسه عمران ساحل از زیر مجموعههای قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء(ص) به عنوان پیمانکار اصلی ساخت اسکلههای ۱۵۰ هزار تنی بندر امام خمینی(ره) که در سال ۱۳۸۷ به بهرهبرداری رسید و اسکلههای نفتی بندر صادراتی ماهشهر که در دست ساخت میباشد تجارب ارزندهای را در زمینه تهیه، حمل و کوبش این نوع شمع در اختیار دارد. در مقاله حاضر سعی شده است با توجه به تجربیات بدست آمده از آن پروژهها، مزایای استفاده از این نوع شمع به طور مبسوط شرح داده شده و معایب و مشکلات اجرایی و فنی آن نیز در صورت وجود ذکر و راهکارهای عملی در جهت رفع آنها ارائه گردد تا در پروژههای آتی بتوان با تکیه بر تجربیات حاصل از آن نتایج بهتری را کسب نمود.