مقاله مزایای مانیتورینگ Bispecteral index در افراد چاق کاندید کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیهوشی با ایزوفلوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۷۱ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: مزایای مانیتورینگ Bispecteral index در افراد چاق کاندید کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیهوشی با ایزوفلوران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانیتورینگ
مقاله BIS
مقاله ایزوفلوران
مقاله چاقی مرضی
مقاله ریکاوری
مقاله کوله سیستکتومی
مقاله لاپاروسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسقلی زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی مرضی با عوارض قابل توجهی است. ایجاد ریکاوری هرچه سریعتر و بدون عارضه بیماران چاق به عنوان یک چالش برای متخصص بیهوشی به شمار می رود. مانیتورینگ عمق بی هوشی ممکن است میزان استفاده از داروهای بیهوشی را کاهش دهد و باعث تسریع ریکاوری پس از بیهوشی گردد هدف از این مطالعه بررسی اثر مانیتورینگ عمق بی هوشی در حین عمل بر روی میزان مصرف ایزوفلوران و مدت زمان ریکاوری بود.
روش بررسی: این مطالعه کوهورت، آینده نگر و یک سویه کور بر روی پنجاه بیمار چاق (BMI>35 kg/m2) از بین بیمارانی که قرار بود در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه، تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک الکتیو قرار بگیرند، به مدت شش ماه از مهرماه تا اسفند ماه ۱۳۹۱، انجام شد. بیماران به دو گروه (۲۵ نفر در هر گروه) تقسیم شدند. در مرحله اول مطالعه، بیماران بدون استفاده از BIS تحت بیهوش قرار گرفتند (گروه شاهد) و ایزوفلوران با توجه به شرایط بالینی استاندارد تجویز شد. در مرحله دوم، تجویز ایزوفلوران به صورت تیتره بر اساس مانیتورینگ BIS به نحوی که BIS بین ۴۰ و ۶۰ در حین عمل جراحی و ۷۰-۶۰ به مدت ۱۵ دقیقه پیش از پایان عمل جراحی حفظ شود، تجویز گردید (گروه BIS)
یافته ها: نتایج دموگرافیک بین دو گروه همسان بود، مصرف ایزوفلوران در گروه ۳۰%-۳۵ BIS نسبت به گروه شاهد کمتر بود (P<0.001)زمان بیداری و خارج نمودن لوله تراشه در گروه BIS به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود (P<0.001) تفاوت معناداری نیز در مدت زمان ریکاوری بین دو گروه مشاهده گردید (P<0.001)
نتیجه گیری: اضافه کردن مانیتورینگ BIS به مانیتورینگ های استاندارد باعث کاهش مصرف ایزوفلوران و تسریع در ریکاوری می گردد.