مقاله مرگ از نگاه مولوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: مرگ از نگاه مولوی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله مرگ
مقاله مرگ اختیار
مقاله مولوی
مقاله مثنوی و فیه ما فیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی شهباز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در این مقاله بررسی شده است یکی از مسایل مهم حیات فکری انسان- به طور عام- و عرفا از جمله جلال الدین محمد- بطور خاص- است و آن مساله مرگ و تحلیل نگاه های مربوط به آن است. مولوی در باره مرگ سخنان ژرف و پر مغزی دارد. برای بررسی این پدیده آثار مولوی به ویژه مثنوی و فیه ما فیه بررسی شده است و تمام سخنان و تمثیلات مولانا در این باب استخراج و جمع بندی و تحلیل شده است. مرگ در آثار مولوی در دو منظر کاویده شده است: مرگ به طور کلی که به سراغ همه خلایق می آید و همگی از آن مرحله در عمرشان عبور خواهند کرد و دیگری مرگ اختیاری که از حیث معرفتی، مبنای قرآنی و حدیثی دارد. مولوی در جای جای آثارش در خصوص مرگ اختیاری با آوردن تمثیلاتی بسیار دقیق به تصویر این پدیده پرداخته و نسبت به دیگر صوفیه ای که در این باره سخن گفته اند بهتر و بیشتر توانسته است شناخت خود را از آن به خواننده آثارش انتقال دهد.