سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر خراتی – دانشکده فنی صاایران
عبدالحسین اکتفایی – دانشکده فنی صاایران

چکیده:

مقاله مذکور گزارش پروژه پایان تحصیلات می باشد که کلیه مراحل طراحی مرکز تلفن توسط دانشجویان فوق الذکر انجام گرفته است به کمک مدار مجتمع ۸۰۳۲ که یکی از اعضا خانواده MCS-51 می باشد یک خط تلفن به هشت خط تلفن با امکانات ارتباط دهی خطوط داخلی به خط خارجی وبرعکس فراهممی شود لازم به یادآوری است که تمامی مراحل ارتباط دهی خطوط داخلی به خط خارجی و حالت معکوس آن بصورت الکترونیکی انجام میگیرد و نیرویانسانی هیچ گونه نقشی دراین ارتباط دهی ندارد.