سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران
علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

در حال حاضر سه پل بزرگ واقع درMetropolitanژاپن مطابق با استاندارد های بین المللی پس از زلزله کوپه ژاپن در برابر زلزله مقاوم سازی گردیده اند. جهت مقاوم سازی لرزه ای این پل ها دو روش بکار گرفته شده است. در ابتدا روش مقاوم سازی بر اساس جریانات سطحی تولید شده زلزله تخمین زده شد. و پس از آن طراحی لرزه ای بر اساس حرکات زمین لرزه های تولید شده صورت پذیرفت (مقاوم سازی سطح ۲). در سطح ۲ مقاوم سازی امواج لرزه ای در مدل قرار داده شد و عکس العمل ها توسط روشهای دینامیکی غیر خطی برای هر سه پل مورد تحلیل قرار گرفتند. و از نتایج آن جهت مقاوم سازی به منظور به حداقل رسیدن خسارات انجام شد. در این نوشتار تحقیقی مروری مختصر، بر روشهای مقاوم سازی که بر روی این پلها انجام گردید ارائه گردیده است که این روشهای مقاوم سازی می تواند جزو راهکارهای کارآمدی جهت مقاوم سازی پلهای مهمکشورمان نیز باشد