سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینب سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

دغدغه انرژی را امروزه تمام کشورهای دنیا، اعم از کشورهای دارای ذخائر تجدید ناپذیر انرژی، کشورهای بدون ذخائر، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه دارا هستند. هر کشوری بنابر مصالح خویش، استراتژیهایی در نظر می گیرد و سیاستها و تصمیماتی در راستای آن اتخاذ می نماید که بسیار مهم و حیاتی است و می تواند توسعه و پیشرفت و رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد و یا باعث عقب افتادگی کشور گردد. به دلیل اهمیت استراتژیهای انرژی سعی شده مرور ادبیات استراتِژیهای گاز طبیعی با نظریه بازیها بررسی گردد، که این نظریه برای محیطهای رقابتی بسیار مناسب و پرکاربرد است. موضوع این تحقیق بررسی تحقیقات صورت گرفته در استفاده از نظریه بازیها در بازار رقابتی انرژی با تاکید بر گاز طبیعی است. در این تحقیق ابتدا تعاریف نظریه بازیها، استراتژی و گاز آورده شده و پس از آن، مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص نظریه بازیها در استراتژیهای انرژی جستجو و بررسی گردیده است. پس از بیان چکیده ای از مهمترین تحقیقات و مدلسازیهای انجام شده در حوزه گاز با نظریه بازیها، این بررسیها در جدولی دسته بندی شده است.