سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی ذبیحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محمد شعبانی ورنامی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی
اسماعیل شعبانی ورنامی – دانشجوی کارشناسی رشته تحقیقات آموزشی،
مهری احمدپور – دانشجوی کارشناسی حسابداری

چکیده:

با توجه به پیشرفت فناوری های اطلاعات در تمام سطوح زندگی افرادحرفه ی حسابداری وحسابرسی از این فناوری ها برای استفاده بهینه از گزارشگری مالی برای استفاده کنندگان از این اطلاعات چهدر بخش خصوصی ودولتی،از جهت ارائه وضعیت مالی وپاسخگوئی ونیز در نقش مباشرت مدیریت استفاده های مهمی را انجام می دهد.هدف ارائه این مقاله ترسیم شمای کلی از مفاهیم،تعاریف،منافع ومزایا وکاربرد XBRLدر گزارشگری مالی وحرفه ی حسابرسی می باشد.روش تحقیق انجام شده در این مقاله،توصیفیوتجزیه وتحلیلی می باشد.نتیجه آنکه با بهره گیری از این فناوری های جدید علی الخصوصXBRLمی توان از روش سنتی که هم هزینه بر بوده وهم به زمان زیادی نیاز دارد به یک روش پیشرفته دست یابی پیداکرد که در آن پردازش وانتشار اطلاعات وگزارشگری مالی را در سطح گسترده وب واینترنت ایجاد نمودتا استفاده آن برای تمامی کاربران وذی نفعان آسان وراحتباشد