سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا غفوری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

برای اینکه بتوان هم رفتار مشهود و هم نیات پنهان منجر به رفتار انسان سازمانی را شناخت؛ به مدیران آگاه به علوم رفتاری نیاز به وجود میآبد. مدیری که بداند عدم مشاهده رضایت در چهره مرئوس به معنی آن نیست که شورش پنهان در دل و جان او در کمین نشسته است. امروزه مدیریت رفتاری به جای آنکه در مقابل رویدادهای نامطبوع واکنش احساسی نشان دهد، زبان مشترکی را جهت مذاکره و گفتگوی منطقی درباره حل مسائل ارائه میدهد. تا جامعه از حالت سنتی به کشاورزی، و صنعتی به فراصنعتی گذر کرده و در مسیر پیشرفت قادر به استفاده از افراد باشد. هدف از نگارش این مقاله؛ مروری جامع بر مفاهیم و چارچوبهای نظری مدیریت رفتار سازمانی می- باشد. به این منظور، ابتدا مهارتهای رفتاری مدیران برای انجام اثربخش وظایفشان در سازمان بررسی؛ و چهار هدف مهم رفتار سازمانی تشریح شده است. در ادامه نیز به نیروهای کلیدی و موثری که بر رفتار سازمانی تاثیر گذاشته، و قلمرو علوم تشکیل دهنده رفتار سازمانی، پرداخته شده؛ و در انتها چالشها و فرصتهایی که برای مدیران در استفاده از مفاهیم رفتار سازمانی وجود دارد، مورد مطالعه قرار گرفته است.