سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
علی یوسفی – کارشناسی ارشد

چکیده:

ترویج و اشاعه مفهوم کارافرینی بسترسازی برای فرهنگ حامی کارافرینی و مهمترازهمه تربیت افراد بویژه تحصیلکردگان کارافرین برای تمامی جوامع به خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایران ازهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است باتوجه به نقش و اهمیت کارافرینی و سابقه درخشان کارافرینان درتوسعه بسیاری ازکشورها باید گفت که امروزه توسعه کارافرینی برای دستیابی به ثروت رفاه و اشتغال امری اجتناب ناپذیر است تلاش برای انواع ابداع خلاقیت نوآوری و کارافرینی ازجنبه های مهم جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است نامگذاری سال ۱۳۹۰ به سال جهاداقتصادی ازسوی رهبرفرزانه انقلاب باتوجه به مشکلات اقتصادی که کشور ما با آن مواجه است و دست یاری از هرسویی می طلبد یک تفکر و هدفگذاری بی نظیر و فرصتی تاریخی برای تصمیم سازان و فعالان اقتصادی کشور محسوب میشود و بنابراین هدف این مقاله بررسی مدلهایکارافرینی و ارایه الگوی مناسب درتحقق جهاداقتصادی است.