سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محلا زارع مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
جهانگیر یداللهی فارسی – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سید محمد رضا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرو دشت

چکیده:

عنصر اساسی در کارآفرینی و فرآیند آن تشخیص فرصت ها می باشد و در تشخیص فرصت نیز منابع بروز آن برای بهره برداری از فرصت ها و پیش بینی آنها بسیار مهم و بنیادی است. فرصت های کارآفرینی ناشی از نیروهایی است که یا به صورت عمدی و با جستجوی آگاهانه کارآفرین به وجود می آیند و یا فارغ از خواست و اراده کارآفرین اتفاق می افتد(موسوی، ۱۳۸۵ ).از این رو رسالت کلی این مطالعه جلب توجه کارآفرینان به منابع ایجاد کننده فرصت از دیدگاه اقتصادی برای شناسایی و پیش بینی فرصت ها و استفاده حداکثری از آنها ، می باشدآنچه به عنوان منشاء این تغییرات شناخته شده است را می توان بنا بر نتایج این مطالعه در گروه های مانند تغییرات اجتماعی – سیاسی تغییرات اقتصادی،؛تغییرات دموگرافیک،تغییرات تکنولوژیکی،نوآوری در زمینه های محصولات و خدمات،روش ها،منابع،بازار ها و …،فعالیت های کارآفرینانه قبلی و ارزیابی آنها و عدم تقارن اطلاعات و انتظارات عقلایی تقسیم بندی نمود.