سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام خدائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

امروزه وب گسترده جهانی برای انتقال اطلاعات بسیار فعال و معروف شده است وب عظیم ، متنوع و فعال است و به این ترتیب مقیاس پذیری ، اطلاعات چند رسانه و موضوعات اخلاقی را افزایش میدهد. رشد وب نتیجه در مقدار زیاد اطلاعات دارد که امروزه آزادانه برای دسترسیکاربران ارائه میشود چندین نوع از اطلاعات باید در حالتی کنترل و سازمان دهی شوند که کاربران متعدد به طور موثر بتوانند دسترسی داشتهباشند. بنابراین استفاده از متدهای کاوش داده و کشف دانش در وب حالا روی نقطه روشنی از تعداد افتخار آمیزی از محققان قرار دارد کاوش کاربرد وب نوعی از متد کاوش داده است که میتواند در توصیه استفاده از الگوهای وب با کمک رفتار کاربران مفید باشد. کاوش کاریرد وب شاملسه فرآیند پیش پردازش ، کشف الگو و تجزیه الگو است. هم اکنون تکنیکهای مختلفی مزایا و معایب خودشان را دارند این مقاله تحقیقی را درباره تکنیک های کاوش کاریرد وب ارائه میکند.