سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال نوری خانکهدانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امین اسکندری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در زاگرس چین خورده حضور دویست گنبد نمکی تأیید شده است که برخی از آن ها دارای رخنمون درسطح و برخی دیگر فاقد رخنمون می باشند. اهمیت اقتصادی گنبدهای نمکی از لحاظ وجود ذخایری از کانی های فلزی، غیر فلزی و ذخایر هیدروکربوری در آنها می باشد. به گونه ای که در گنبدهایی نظیر : هرمز، گچین، پل، کنگان و … ذخایر فلزی شامل : اورانیوم، پتاس، آهن (خاک سرخ)، عناصر نادر خاکی وجود دارد. ذخایر غیر فلزی در گنبدهایی نظیر : هرمز، قشم ،بستانه، گچین و … شامل : نمک، گوگرد، ید، می باشد.تمام گنبدهای نمکی موجود در جنوب و جنوب غرب ایران در بخش های شرقی و جنوبی واحد ساختاری زاگرس چین خورده قرار دارند که متعلق به سری هرمز با سن پروتوزوییک پسین- کامبرین پ یشین می باشند. در این مقاله سعی شده است ارزش اقتصادی گنبدهای نمکی از جنبه های مربوط به زمین شناسی اقتصادی و کانه زایی در زون زاگرس چین خورده مورد بررسی قرار گیرد.