سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قهرمان نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیاوش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت صحیح و پایدار مصرف نهاده ها یکی از کلیدی ترین مباحث کشاورزی پایدار می باشد . یکی از مسائلی که در مدیریت مصرف آب دارای اهمیت ویژه ای می باشد، تخمین رطوبت خاک جهت تامین مناسب نیاز آبی گیاهان در مزرعه است . در این مقاله مدل کامپیوتری هایدرومورHIDROMORE که با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور امکان تخمین رطوبت و تبخیر و تعرق مزرعه ای را فراهم می آورد، مورد بحث قرار گرفته است. این نرم افزار یک مدل هیدرولوژیکی توزیعی است که از ترکیب متدلوژی فائو ۵۶ و تکنیکهای سنجش از راه دور برای شبیه سازی رطوبت خاک و تبخیر و تعرق واقع یAET) استفاده می کند . هایدرومور قادر است محاسبات توزیع مکانی پارامترهای هیدرولوژیکی در مقیاس حوزه را انجام دهد. این نرم افزار شامل گستره ای از تصاویر ماهوارهای از مجموعهNDVI شاخص پوشش سبز مختلف نرمال شده) و نقشه پوشش زمین میباشد. نتایج هایدرومور بطور صحیح رفتار رطوبت خاک را توصیف می کند. اما اگر مقدار آب آبیاری استفاده شده در مدل از مقدار آبیاری واقعی کمتر باشد و یا مقدار تعرق بیشتر از مقدار واقعی برآورد شود، مدل مقدار رطوبت را کمتر از مقدار واقعی برآورد می کند.