سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید یحیی مشکات – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،ایران
علی اوحدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه واحد استهبان
محمد علی قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه واحد استهبان

چکیده:

یکی از با اهمیت ترین مسائل در گود برداریهای عمیق در مناطق دارای خاک های ریزشی بخصوص در فضاهای محدود، حفاظت از دیواره ی گود و ساختمانهای مجاور آن می باشد که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب،به منظور حفاظت از دیواره ی گود، میتواند خسارات زیادی در بر داشته باشد. این خسارات به علت نشست خاک و تغییر مکانهای جانبی می باشد. جزئیات سویل نیلینگ، روش های طراحی و نظارت بعنوان یک ابزار کمکی برای تصمیم گیری هستند. انجام مطالعات خاکی دربعضی از گودبرداری ها که دارای دیواره های ریزشی هستند پیمانکاران را به سمت استفاده بهینه از این روش هدایت می کند. همچنین، این روش می تواند جایگزین مناسب برای دیوارهای پرهزینه ی حائل در عملیات های ساختمانی مختلف نظیر احداث تونل ها، فضاهای سبز شهری، مسیرهای دسترسی، جاده های کوهستانی و موارد مشابه باشد. در مقاله ی حاضر ضمن معرفی روش سویل نیلینگ، به مزایای استفاده از آن و مراحل اجرای و نیز روش نظارت بر فرایند اجرای آن اشاره شده است.هدف پژوهش حاضر این است که دستورالعمل هایی مبتنی بر تجربه، به مهندسان، طراحان و پیمانکارانی ارائه دهد که قصد دارند از روش سویل نیلینگ برای پروژه های خود استفاده نمایند.