سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرک
سید محمد رضا علوی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از روش های آماری برای طراحی آزمایش ها در رشته های مختلف علوم و مهندسی مورد توجه محققین قرار گرفته است. روش های کلاسیک برای دست یافتن به مقدار بهینه در آزمایش ها دارای معایب مختلفی است که مهمترین آنها تعداد زیاد آزمایش ها می باشد. استفاده از انواع روش های طراحی آزمایش از جمله روش های تاگوچی، رویه پاسخ (RSM) و … می تواند این معایب را برطرف کند. به کار گیری این روش های آماری نسبت به روش های مرسوم کلاسیک از دقت بالاتر، تعداد کمتر آزمایش ها، زمان کمتر و حداقل بودن هزینه آزمایش ها برخوردار هستند. در سال های اخیر، محققین روش های مختلف طراحی آزمایش را در فرآیند انعقاد الکتریکی برای حذف آلاینده های مختلف از جمله فسفات، کروم شش ظرفیتی، فلوئور به کار گرفته اند. هدف از ارائه این مقاله، مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از روش های مختلف طراحی آزمایش در فرآیند انعقاد الکتریکی است.