سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عزیزخانی – دانشجویان کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود باغستانی –
البرز بوستانی –
زینب باقری –

چکیده:

حفظ ایمنی غذا و ایجاد امنیت غذایی مناسب در همه سطوح امری حائز اهمیت در حفظ سلامت جامعه است. از آنجا که این امر در بخش میکروبیولوژی در تعیین و شناسایی میکروارگانیسم ها در غذا بسیار حساس و در بیشتر موارد زمان بر است همواره خلاء روشی سریع و دقیق در شرایطی که تعیین نتایج آزمون ها از حیث زمانی مهم است حس گردیده. پژوهشگران متعددی در حوزه ایمنی غذایی و شاناسایی میکروارگانیسم های بیماری زا با استفاده از تشدید پلاسمون سطحی فعالیت کرده اند. تشخیص پاتوژن ها در غذاها معمولا به دلیل پیچیدگی ماتریکس های غذایی و مقادیر کم میکروارگانیسم موجود در غذا فرآیندی زمان بر، حساس و مشکل است، با این حال اینگونه به نظر می رسد که حسگرهای زیستی SPR دارای پتانسیل قابل توجهی به منظور شناسایی این میکروارگانیسم ها هستند. از تکنولوژی تشدید پلاسمون سطحی می توان هم بصورت روشی منفرد و هم به عنوان روشی مکمل به منظور تأیید روش های رایج بهره برد. از میان میکروارگانیسم های مهمی که در غذا تاکنون با روش تشخیص SPR مورد شناسایی قرار گرفته سه میکروارگانیسم Campylobacter jejuni ، Salmonella enteritidis و Escherichia coli از شاخص ترینمیکروارگانیسم ها هستند